Om mig

Her kan du læse om, hvem jeg er, samt om mine erfaringer og min uddannelse.

I mig finder du en psykolog, som er formet af at være et meget alsidigt og sammensat menneske.

Det har jeg skulle finde rundt i – både i mit personlige, private og faglige liv. Det har bragt mig vidt omkring i interesser, grupperinger, eksistentielle valg og faglige områder. Efterhånden har jeg fået skabt en livsmosaik, der passer rigtig godt til mig – dér hvor jeg er i mit liv.

Interessant nok, er mit eget liv dermed blevet et fint billede på min grundlæggende motivation, som altid har været at hjælpe mennesker til at trives så optimalt som muligt med lige præcis deres vilkår.

ERFARING

Jeg har siden sommeren 2018 praktiseret som selvstændig i området omkring Kgs. Nytorv, København K.

I begyndelsen var jeg primært tilknyttet Psykologerne ved Kongens Nytorv – men siden sommeren 2019 har jeg mere og mere praktiseret i eget regi.

Fra nytår 2019/2020 har man (kun) kunnet finde mig på Gammel Mønt 14, 1., hvor jeg er en del af et nyopstartet klinikfællesskab med tidligere kolleger.

Som privatpraktiserende har jeg beskæftiget mig med en bred vifte af problematikker, hvoraf kan nævnes:

 • ADHD/ADD, angst-lidelser, autisme/asperger, vinterdepression, ned-/udtrapning af psykofarmaka mm.
 • Belastninger, stress, tristhed, sorg, livskriser, manglede trivsel, svære valg eller livssituationer
 • Problemer i parforhold, problemer i familien, parterapi og parrådgivning, familie-rådgivning, forældrerådgivning, uønsket singleliv, pårørende-problematikker
 • Komplekse/sammensatte problematikker, svære livssituationer
 • Fysisk sygdom, fysiske handicap og/eller skader, sorg, kronisk sygdom, hjernerystelser
 • Studie- eller arbejdsrelaterede problematikker, karriererådgivning, outsourcing, udbrændthed, tilbagevenden til arbejde efter sygdom/stress

Som ballast for dette har jeg 20 års erfaring med samtale/kontakt, blandt andet fra:

 • Lions Kollegiet Center for Erhvervet Hjerneskade
 • Hejmdal Psykiatriske Privathospital
 • Quick Care A/S /Gribskov Jobcenter
 • Høje Taastrup socialpsykiatrisk ungeteam/Team Ung Gasværket
 • Børne-/familieenheden Brønshøj-Husum-Vanløse
 • Psykologisk Korttids Rådgivning
 • Røde Kors Natherberg
 • SIND Pårørenderådgivning
 • SIND Ungdom
 • Angstforeningen
 • Offerrådgivningen
 • Thora Center

Jeg modtager løbende supervision og deltager i relevante kurser og efteruddannelse.

Psykologfaglig uddannelse og træning omfatter:

 • BA.psych og cand.psych. fra Københavns Universitet
 • Autorisation fra Psykolognævnet
 • Egenterapi ved narrative, kognitive og eksistentielle supervisorer
 • Længerevarende terapeutisk efteruddannelse indenfor kognitive retninger, 2. og 3. bølge
 • Supervision på klinisk arbejde ved løsningsfokuserede, kognitive og eksistentielle supervisorer
 • Supervision på udredning, primært ved neuropsykologer, specialpsykologer og psykiatere
 • Diverse specialist-kurser fra bla. Dansk Psykologforening, Selskabet Danske Neuropsykologer, Gerontopsykologisk Selskab, Psykologisk Psykiatri, Institut for personlighedsteori og psykopatologi, Mindwork og Wattar-gruppen.

Psykolog (cand.psych.) er en beskyttet titel, som kun universitetsuddannede psykologer må benytte.
En autoriseret psykolog (cand.psych.aut) har gennemgået en 2-årig praktisk videreuddannelse på fuld tid efter kandidateksamen i psykologi. Autorisationer udstedes af Psykolognævnet.

FAGLIGE SELSKABER OG NETVÆRK

Jeg er medlem af:

Dansk Psykologforening

SDN – Selskabet Danske Neuropsykologer

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Psykologisk Psykiatri

DPSP – Dansk Psykologisk Selskab for Psykoterapi
IPTP – Institut for personlighedsteori og psykopatologi