Privatlivspolitik

Psykologer er dataansvarlige i forbindelse med psykologisk behandling af dig, og dermed forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan psykologen i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Psykolog Mette Bøgh indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:


Almindelige kategorier af personoplysninger:

Jeg/Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil dog være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:


Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min/vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Psykolog Mette Bøgh. Mine/vores databehandlere er p.t.

Jeg/vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Jeg/vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg/vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte psykolog Mette Bøgh via kontakt@mettebogh.dk.

Adresseoplysninger på klinikken:
Psykolog Mette Bøgh
Uraniavej 2, 1.
1878 Frederiksberg C
Danmark

Dato: 10/5-2023

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. 

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Vi benytter os ikke af cookies på hjemmesiden.