Priser, tilskud & praktiske oplysninger

Her finder du information om priser, tilskud, afbud og andet praktisk.

PRISER

Individuelle samtaler (45-50 min)
kr. 1400

Supervision (45-50 min)
kr. 1400

Coaching (45-50 min)
kr. 1400

Forældresamtaler (45-50 min)
kr. 1400

Forældresamtaler (60 min)
kr. 1900

 

Par-rådgivning* (90 min)
kr. 2800

Par-rådgivning* (60 min)
kr. 1900

 

 

*Par-rådgivning tilbydes aktuelt kun i enkelttilfælde og efter specifik aftale 

HENVISNINGER, RABATTER, TILSKUD OG FORSIKRINGER

Kan ikke anvendes hos mig, jf nedenfor.

 

Har man fået psykologhenvisning af sin læge, får man ‘rabat’ på konsultationer hos psykologer med ydernummer. I Københavnsområdet er der imidlertid oftest lange ventetider. 

 

Jeg har ikke ydernummer, men man er velkommen hos mig som selvbetaler (se øvrige tilskudsmuligheder i det følgende).

Ydernummer er en aftale mellem Sundhedsvæsnet/regionerne og psykologforeningen. Der udbydes kun et vist antal.

Aktuelt sker der betydelige ændringer/forringelser i vilkårene, som medfører, at flere hidtidige ydernummer-psykologer opsiger deres aftale.
Dette må nok forventes at forlænge ventetiden yderligere.

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til konsultationer hos autoriseret psykolog, dog afhængig af problematik.

Beløb og dækning kan afhænge af ens gruppe-medlemskab. Lige nu udgør tilskuddet for privatbetalere kr. 300 pr. gang uanset gruppe (for unge ml. 18-25 dog 450 pr. gang), dog max 7200 pr. år.

Det kan være en god ide selv at tjekke, om behandlingen er dækket, fx via dette link https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp/henvisningsaarsager.

Man skal være meldt ind i Danmark, før ’behovet for psykolog’ opstår – og altså også før, man overhovedet retter henvendelse om psykolog-konsultation.

Bemærk: Tilskud fra Sygeforsikring Danmark kræver IKKE, at man har lægehenvisning (trods henvisningsårsagerne).

Nogle forsikringer dækker psykologkonsultationer.

 

Mange privatansatte har i dag sundhedsforsikringer som en del af deres pensionsordning eller ansættelsesvilkår i øvrigt. Sundshedsforsikringer kan dække psykologsamtaler af en vis type, og et vist omfang.

Også familieforsikringer kan omfatte dækning af psykologhjælp.

 

Bemærk: Mange forsikringsselskaber kræver, at du har konsulteret egen læge, før du henvender dig til psykologen.   

 

 For nogle vil der være mulighed for tilskud gennem arbejdsgiver, forældre, familiemedlemmer eller (sjældnere) gennem kommunen.

Betaling finder altid sted i forlængelse af samtalen. Du bedes betale via mobilepay eller kontant.

Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at betale med kort.

Afbud skal ske minimum 24 timer før sessionens start.

Ved afbud efter dette tidspunkt, opkræves der fuld pris.

Tider bookes online via linket ovenfor. 

Der er begrænset antal tider, og det er først til mølle.  Der er mulighed at booke sig på venteliste til afbud.  

Du skal selv sørge for at bestille de tider, du har behov for. Bookes tider undtagelsesvis i forbindelse med session skal det ske indenfor tidsrammen.

SIKKER KOMMUNIKATION

Grundet de nye data-beskyttelsesregler skal jeg som psykolog være meget varsom med, hvad jeg skriver til dig og på hvilke medier. Det at gå til psykolog er nemlig i sig selv en personfølsom oplysning, som er underlagt høje krav om tavshedspligt og beskyttelse.

Nogle kommunikationsveje kan derfor virke kringlede – og indholdet (i sms-beskeder) ret kortfattet.  

Skriftlig psykologfaglig kommunikation foretages fra krypteret mail (protonmail). For at sikre dine rettigheder, fremgår det ikke af overskrift eller afsender, at jeg er psykolog. Koden til at åbne beskeden sendes til din telefon som sms. Heller ikke heraf fremgår det, at jeg er psykolog.

Kun servicemeddelelser fremsendes på almindelig sms. Servicemeddelelser vedrører alene praktisk information, som fx afbud, tilbud om tid, rykning af tid osv. Af disse fremgår kun mit navn, dato og tidspunkter, aldrig at jeg er psykolog eller at der er tale om en psykolog-aftale.

Ønsker du ikke at modtage servicemeddelelser, eller ønsker du også disse krypteret, er dette også muligt. Da skal du downloade app’en Signal, så kontakter jeg dig kun dér eller via krypteret mail.

For din sikkerheds skyld, skal jeg gøre opmærksom på, at de fleste gratis-mails (som fx hotmail og gmail) ikke er sikre kommunikationsveje. Jeg kan anbefale Protonmail, som en af de sikreste krypterbare mailsystemer. Den fås i gratis version, som er rigeligt til private.

ONLINE-SAMTALER: Ved online-samtaler anvendes whereby.com, som er en norsk GPDR-omfattet video-løsning, som kan anvendes både fra pc og mobil. Løsningen er meget nem at bruge, og virker ved, at jeg sender et link til et aflåst virtuelt rum, hvor du kun kan få adgang ved at ‘banke på’.